תנאי המשיכה

מתי ניתן למשוך את כספי החיסכון?

לפני גיל 18

עד גיל 18 לא ניתן לבצע משיכה מהקופה. למרות זאת, הורים לילד שטרם מלאו לו 18, המצוי במצב רפואי המסכן את חייו, יוכלו למשוך את יתרת החיסכון לצורך מימון צרכיו הרפואיים בכפוף לאישור רופא מטעם הביטוח הלאומי.

בגיל 18

המועד הראשון למשיכה מהחיסכון הוא בגיל 18.
המשיכה תתבצע לכל מטרה לאחר שאושרה ע"י ההורה הזכאי ותועבר לחשבון הבנק של הילד.

בגיל 21

לאחר הגיעו של הילד לגיל 21, הוא יוכל להגיש בקשה למשיכה ולמשוך את הכספים (ללא צורך באישור ההורים).

כתבות בנושא חיסכון לכל ילד

למידע נוסף על תכנית חיסכון לכל ילד