חוק פנסיה חובה לעצמאים: סנקציה - ושלל יתרונות

כדי להבטיח את הצלחתו של חוק פנסיה חובה לעצמאים, קבעה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר סנקציה לאי עמידה בהפקדה הנדרשת על פי חוק: קנס שנתי בסך של 500 שקל, שיוטל החל משנת 2018. עם זאת, הקנס לא יחול על עצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימום.

קצבה פנסיונית

ראשית, הוא מעניק לראשונה לרבים מהם, מכשיר לקבלת קצבה פנסיונית עם הגעתם לגיל הפרישה (החל מגיל 60) ומאפשר גם להם לקבל הכנסה חודשית קבועה.

כיסויים ביטוחיים

מעבר לכך, עצמאים שיבחרו להשקיע בקרן פנסיה יזכו גם בביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות – כיסויים ביטוחיים חשובים ביותר למשפחתו הקרובה של העצמאי.

בחירת מסלולי השקעה

קרן פנסיה לעצמאים מאפשרת לכם לבחור בין מגוון מסלולי השקעה, בהתאם לרמת הסיכון המתאימה לכם.

התמודדות עם מצב אבטלה

יתרון חשוב נוסף גלום באפשרות שנתנה המדינה לעצמאים להשתמש בהפקדות כמענה לסיוע בהתמודדות עם מצב של אבטלה. שליש מההפקדות לחיסכון הפנסיוני ישמרו לסיוע כזה, לפי כלל המשיכה הבא: מספר שנות החיסכון כפול 12,230 שקל. דמי האבטלה לעצמאים יינתנו כקצבה חודשית במשך שלושה חודשים, בתנאי שהופקדו הפקדות ב-24 חודשים לפחות מ-36 החודשים האחרונים.

הטבות בביטוח הלאומי

חוק פנסיה חובה לעצמאים הוביל גם לשינוי חיובי בדמי הביטוח הלאומי הנגבים מעצמאים. כך, עצמאי שמרוויח עד גובה הכנסה של 60% מהשכר הממוצע במשק, זוכה להטבה בתשלום הביטוח לאומי ויידרש לשלם 2.87% במקום 6.72%.
עצמאי שמרוויח מעל ל-60% מהשכר הממוצע במשק, ישלם לביטוח הלאומי 12.83% במקום 11.23%, כל זאת על חלק ההכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע. זו אינה הטבה של מה בכך. למעשה, במקרים רבים פירושה שהסכום שתפרישו כעצמאים לפנסיה יקוזז עם הירידה בתשלומי הביטוח הלאומי.

הטבות מס

לצד "המקל" בדמות קנס בסך 500 שקל במקרה של אי הפקדה לפנסיה, מעניקה המדינה גם "גזר" בדמות הטבות מס לעצמאים שיבחרו להפקיד לפנסיה יותר מהשיעורים הקבועים בחוק. ההטבות תלויות בגובה ההפרשות וההכנסות של כל עצמאי ומתחלקות לשני סוגים: הטבות ניכוי מס והטבות זיכוי מס. ראו הרחבה בעניין הטבות המס בשאלות ותשובות על קרן פנסיה לעצמאים, בהמשך עמוד זה.

כתבות בנושא קרן פנסיה לעצמאים