IRA

מגבלות הניהול האישי IRA

בשתי שיטות ההתנהלות בניהול אישי (IRA), זו העצמאית או זו באמצעות מנהל תיקי השקעות, הלקוח יכול לקבל מגוון החלטות אישיות. עם זאת, קיימות שלוש מגבלות מסחר עיקריות שקבע הרגולטור וחשוב להכיר

המוצרים המאושרים

הכספים יושקעו רק בני"ע סחירים, בפיקדונות, במוצרים מובנים, במטבע חוץ, ביחידות בקרן ובקרן חוץ. ניתן להשקיע רק בישראל ובמדינת חוץ מאושרת [מדינה בדרוג BBB- לפחות ומדינה שחברה ב OECD].

מגבלת כמות

השקעה בני"ע סחירים של תאגיד מסוים לא תעלה על 10% מהשווי המשוערך של נכסי הקרן/קופה (לא חל על תעודות סל, קרן חוץ, אג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חוץ מאושרות).

השקעה באופציות

ישנה אפשרות לפעול באופציות, כאשר שוויין המשוערך לא יעלה על 5% מהשווי המשוערך של נכסי הקרן/קופה ושווי הבטוחות לא יעלה על 10% מהשווי המשוערך בקופה.

עדכונים בנושא ניהול אישי

06.8 מאת: רן רבה

ניהול אישי של קופות גמל והשתלמות

אם אתם מנהלים את ההשקעות הפיננסיות שלכם לבד, אז המאמר הבא יעניין אתכם במיוחד. דעו שאתם ככל הנראה יכולים לנהל בעצמכם כספים נוספים -בקופת הגמל ובקרן ההשתלמות

ניהול אישי של קופות גמל והשתלמות
קרא עוד
03.1 מאת: יוני ברעם

8 טעויות השקעה שיגרמו לכם לאבד כסף

רוב הכלכלנים מאוחדים בדעתם כי בני האדם אינם רציונאליים, בטח שלא בהשקעות. קבלו זרקור לכמה מהבורות הגדולים והמזיקים ביותר בשוק ההון. אם תכירו אותם – תדעו איך לא ליפול

8 טעויות השקעה שיגרמו לכם לאבד כסף
קרא עוד
27.1 מאת: רן רבה

קופת גמל בניהול אישי: כך תנהלו בעצמכם את קופת הגמל

משנת 2009 שליטה מלאה בניהול ההשקעות של קופות הגמל וההשתלמות שלנו כבר לא נשמעים דמיוניים. קופת גמל בניהול אישי הינה מוצר ייחודי המאפשר שליטה מלאה על ניהול ההשקעות שלך

קופת גמל בניהול אישי: כך תנהלו בעצמכם את קופת הגמל
קרא עוד