עמוד הבית   |   אודות מיטב דש   |   צור קשר   |   אחריות חברתית   |   הרשמה לדיוור   |   מחלקת פלטינום   |   מכללת מיטב דש   |   דרושים   |   English
חיסכון פנסיוני
קרנות נאמנות
תיקי השקעות
תעודות סל
מסחר עצמאי
שירותים מתקדמים

האם מתפתחת בועה בשוק איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ובישראל ?

2008. 12. 28 | צבי סטפק
שלח לחברהדפס

המשבר העולמי של השנה האחרונה גרם למשקיעים לנסות ולצמצם סיכונים פיננסיים. המשקיעים משנים את פוזיציית ההשקעה שלהם על-ידי מעבר מאחזקה של מרכיבים הנחשבים בעיניהם מסוכנים (מניות, איגרות חוב קונצרניות וכו') לאחזקה ברכיבים הנחשבים בעיניהם סולידיים יותר (איגרות חוב ממשלתיות, קרנות כספיות, מק"מ, פיקדונות בנקאיים ועוד). אלה נחשבים לבטוחים יותר, במיוחד בשעת משבר כאשר אי-הוודאות בשווקים גבוהה. אחד מהחופים היותר בטוחים ל"עגינה" הוא האג"ח הממשלתי. תופעה זו, של מעבר ל"חוף מבטחים" בדמות איגרות חוב ממשלתיות, מוצאת את ביטויה בבורסות העולם בצורה של ביקושים גדולים אליהן שמביאים לעליות שערים חדות וירידה בתשואה לפדיון שהן מעניקות כיום.

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב נמצאת כיום בשפל של "כל הזמנים". התשואה לפדיון באיגרות חוב ל-10 שנים עומדת היום על 2.14%. אבל, זה לא תמיד היה כך. בשנים 2005-2007 הייתה דווקא מגמה של עלייה בתשואה לפדיון באיגרות החוב בארה"ב: בשנת 2005 התשואה השנתית לפדיון היתה 4.2%, בשנת 2006 - תשואה של 4.4%, בשנת 2007 - תשואה של 4.7% (הנתונים מתייחסים למצב שבו המשקיע היה רוכש את איגרת החוב בתחילת השנה והיה מחזיק אותה עד לפדיון). תשואת השיא היתה ב-23.6.2006 כאשר משקיע יכול היה לקבע תשואה שנתית לפדיון של 5.2%. לעומת זאת, בחצי השני של 2007 ובשנת 2008, בד-בבד עם העמקת המשבר, החלה להתרחש מגמה הפוכה של ירידה בתשואה לפדיון: בתחילת שנת 2008 התשואה השנתית לפדיון עמדה על 4%, ובשלושת החודשים האחרונים, כאמור, של השנה חלה ירידה חדה מאוד בתשואה לפדיון: באוקטובר 3.97%, בנובמבר 2.96% וכיום ,בדצמבר, רמת שפל של 2.14%.

בישראל, לעומת זאת, התרחשה בחודשים ספטמבר-נובמבר תופעה של בריחת משקיעים הן מהאג"ח הקונצרני והן מהאג"ח הממשלתי. חלק מההסבר נעוץ, כנראה, בחוסר נזילות מספקת של הגופים המוסדיים, דבר שגרם למכירת איגרות חוב ממשלתיות כחלק מהצורך להתנזל.

אם נבחן את התשואה על איגרות חוב לא צמודות מסוג "שחר" לתקופה מקבילה לזו של איגרת חוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, נראה שהיום התשואה השנתית עומדת על 4.9%, משקיע, שרכש איגרת חוב זו בתחילת שנת 2006, קיבע תשואה שנתית לפדיון ברמה של 6.4% ובראשית שנת 2007 - תשואה של 5.6%. נקודת השפל הייתה ב-31.5.2007 כאשר התשואה השנתית לפדיון הייתה 4.9%, דומה לזו של היום , אלא ש"בדרך", עקב ירידות שערים, הגיעה התשואה לפדיון ב-06.10.08 לשיא של 6.9%. העליות החדות באיגרות חוב אלה בפרק הזמן האחרון הורידו את התשואה לפדיון חזרה ל-4.9%.

הצד השני של המטבע של השינויים בתשואה השנתית לפדיון הוא, כמובן, רווחי הון למשקיעים שבאים יחד עם ירידה בתשואה לפדיון, והפסדי הון או רווחי הון קטנים, כאשר מתרחשת תופעה הפוכה של עלייה בתשואה לפדיון.

נבדוק, אם כן, מהם הגורמים המשפיעים על התנהגות איגרת החוב הממשלתית בישראל בכלל, ובתקופה זו בפרט? להלן כמה מהם:

· הנפקות אג"ח מדינה מול פדיונות- רמת הגיוסים של הממשלה צפויה לגדול בשנת 2009. זאת, כתוצאה מהגדלת הגירעון הממשלתי אשר צפוי/עשוי להגיע לכ-5% תוצר. הסיבה לרמה גבוהה זאת של גיוסים מצד הממשלה נובעת, בין היתר, מהקיטון בהוצאה הצרכנית שגוררת פגיעה בהכנסות המדינה ממסים ולהגדלת הגירעון, מה שמוביל לצורך להגביר את הגיוסים. ההערכות הן, שבשנת 2009 מתוכנן גיוס של 42.5 מיליארד ₪, זאת לפי נתונים של מנהל החוב הממשלתי. ראוי להזכיר, שבשנת 2008 האוצר ביצע גיוס יתר בהיקף של 10 מיליארד ₪, אשר עשוי לשמש למימון גירעון בשנת 2009 ולהקל מעט על לחץ הגיוס הנוסף. באופן ספציפי ונקודתי יותר, עד חודש פברואר 2009 צפוי עודף פדיון גדול בשוק האג"ח (גיוס של 14 מיליארד ₪ מול פדיון של 33 מיליארד ₪ בדצמבר 08- פברואר 09).

· היקף הגיוסים של חברות- איגרות החוב הקונצרניות אמורות להוות מוצר "תחליפי" לאיגרות החוב של המדינה, במובן זה שהן מתחרות על אותם כספים. בשל משבר האשראי וחוסר היכולת המעשי לגייס בשוק בתנאים הנוכחיים, הגיוסים באיגרות חוב אלה נפסקו כמעט לחלוטין, עובדה האמורה להגביר את הביקוש מצד המשקיעים לאיגרות החוב של המדינה.

· שנאת סיכון- שנאת הסיכון, במיוחד בשעת משבר, גורמת למעבר מאיגרות החוב הקונצרניות לאיגרות החוב הממשלתיות. חששות ממיתון ומפשיטת רגל של חברות יוצרת ביקושים לאיגרות חוב ממשלתיות שנחשבות, כאמור, במיוחד בתקופה שכזו, לחוף מבטחים.

· פער התשואות על אג"ח ממשלת ישראל (שחר) לעומת אג"ח של ממשלת ארה"ב שמייצג גם את הסיכון העודף שמיוחס לאג"ח ממשלת ישראל לעומת אג"ח ממשלת ארה"ב וגם את הסיכון של פיחות השקל. כיום הפער עומד על 2.8%, פער שהינו גבוה יחסית.

· ריבית הבנקים המרכזיים- הפחתת ריבית בארץ ובעולם. ירידה בריבית לטווח הקצר אמורה להשפיע על מחיר ההון גם בטווח הארוך יותר, אף כי לא באותו שיעור. הריבית בישראל עומדת ברמה נמוכה של 2.5%. ההערכות בשוק הן, שהריבית תרד עד לרמה של 1.5% - 1.0%. הריבית בארה"ב נמצאת בשפל של 0.25%-0%. הנגידים המרכזיים בכל העולם מפחיתים את הריביות לרמות שפל חסרות תקדים במטרה להגדיל את הנזילות בשווקים. הפחתת הריבית המצטברת בישראל, שהייתה חזקה מאוד בחודשיים האחרונים, אכן השפיעה על מחיר ההון גם לטווח הארוך. לאחרונה, הודיע בנק ישראל על שורה של צעדים שמטרה אחת להן – להגדיל את הנזילות בשווקים. למשל, ע"י הקטנת הספיגה המתבצעת באמצעות הנפקת מק"מ. צעדים אלה יכולים לתרום אף הם למגמה החיובית בשוק איגרות החוב.

 


נציג מיטב לשרותך 3366*
פגישה חינםצ'אט On-line
לפגישה אישית חינם
נושא:
שם:
דוא"ל:
טל:
השקעות, בתי השקעות
22/05/2016
ירידה בצמיחת המשק ברבעון הראשון הייתה בעיקר בגלל החולשה המהותית ביצוא. לסקירתו של אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש.
  
 

כניסה לחשבונך
*אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך
 
מיטב דש, בשליטתם של קבוצת BRM ומר צבי סטפק, הוא מבתי ההשקעות הגדולים והמובילים בישראל. מיטב דש מנהלת למעלה מ-125 מיליארד ₪ עבור אלפי לקוחות פרטיים, עסקיים ומוסדיים.
 
0