עמוד הבית   |   אודות מיטב דש   |   צור קשר   |   אחריות חברתית   |   הרשמה לדיוור   |   מחלקת פלטינום   |   מכללת מיטב דש   |   דרושים   |   English
חיסכון פנסיוני
קרנות נאמנות
תיקי השקעות
תעודות סל
מסחר עצמאי
שירותים מתקדמים

מה הקשר בין ועדת בכר להפסדי קופות הגמל?

2008. 12. 31 | איציק אסטרייכר
שלח לחברהדפס
וועדת בכר
וועדת בכר

המשבר הכלכלי העולמי אותו אנו חווים מאז ראשית השנה והשלכותיו על כל אפיקי החיסכון בעולם ובישראל ובכלל זה על החיסכון ארוך הטווח הביא להפסדים גדולים בקופות גמל וביטוחי המנהלים. לאחר שנים בהן הניבו מכשירים אלו רווחים נאים מציאות חדשה זו מדהימה קהל חוסכים גדול, אשר מטיל את כל האחריות על ועדת בכר, אשר גרמה להוצאת קופות הגמל מן הבנקים.

יותר ויותר קולות טוענים שהוצאת קופות הגמל מן הבנקים היא זו שגורמת לירידות התלולות בשווי קופות הגמל, אך ההגינות מחייבת לבחון את העובדות ולבדוק אם באמת יש קשר בין ועדת בכר לבין הירידות החדות בשווי קופת הגמל של כל אחד מן החוסכים.

 

1. לקופת גמל מותר מזה שנים רבות להשקיע במניות מכל סוג וגודל, מניות מעו"ף ומניות יתר, מניות בארץ ובחו"ל ולרכוש ולמכור אופציות על מניות המאפשרות ליצור חשיפה לשוק המניות בהיקפים גדולים.

הגדלת דרגות החופש של מנהלי קופות נעשתה לאורך שנים ע"י אנשי משרד האוצר הרבה לפני פעילותה של ועדת בכר ועוד בתקופה שבה הבנקים ניהלו את מרבית קופות הגמל.

2.   במסגרת קופת גמל כללית, "רגילה", אין כל הגבלה על שיעור ההשקעה במניות וכך במסגרת קופת גמל "רגילה" ניתן להשקיע במניות 10%, 80% או אף למעלה מ-100%. הגדלת שיעור ההשקעה במניות היא החלטה של הגוף המנהל את קופת הגמל בין שזה היה בנק, חברת ביטוח או גוף פרטי ולא כפופה לקבלת אישור החוסכים או אף מתן מידע על כך לכל עמית ערב הגדלה כאמור.

קופת הגמל הגדולה בישראל החזיקה במניות למעלה מ-19% מנכסיה עוד כאשר הייתה בבעלות הבנק הגדול במדינה, באוגוסט 2005, עת נחקקו "חוקי בכר".

3. קופת גמל לא מבטיחה, מאחר ואסור לה, כל רווח לחוסכים במסגרתה ואין הבטחה לריבית מסוימת ו/או הצמדה למדד כלשהו. הנפקת אגרות חוב מיועדות לקופות גמל שמשמעותן הבטחת תשואה הופסקה לפני למעלה מ-20 שנה ע"י ממשלת ישראל בתקופה שמר נתניהו לא היה כלל חבר בה ואף אחד לא חשב על הקמת ועדת בכר.

4. לפני 10 שנים שיעור ההשקעה הישירה במניות מכלל הנכסים בקופות גמל הסתכם בכ- 13% ואילו בראשית שנת 2008 שיעור זה הגיע לכ-21%. עליה זו התרחשה באופן מדורג במשך השנים עוד כאשר מרבית קופות הגמל נוהלו ע"י הבנקים.

5.  במהלך השנים האחרונות צבירת כספים באפיקי החיסכון ארוכי הטווח מצד אחד ובמקביל הירידה בצורך של מדינת ישראל בגיוס הון בישראל לצד הגדלת גיוסי ההון מצד פירמות מקומיות הביאו לשינויים משמעותיים בתיק הנכסים של קופות הגמל. לפני כעשור 42% מהשקעות קופות הגמל היו באגרות חוב של מדינת ישראל ואילו בראשית שנת 2008 שיעור זה קטן לכ- 19% בלבד.         

מדינת ישראל נזקקה לפחות כסף וגם זה שנזקקה לו גויס כנגד הערבויות בארה"ב.

במקביל שיעור ההשקעה באגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב של פירמות שונות בשוק הסתכם לפני כעשור בכ- 8% מכל השקעות קופת הגמל ואילו בראשית שנה זו עלה מרכיב זה בתיק ההשקעות לכדי 39% בממוצע. בשנים האחרונות יותר ויותר פירמות גיסו כספים בשוק ההון והיצע אגרות חוב קונצרניות הלך וגדל ע"ח אגרות חוב ממשלתיות. שינוי בתמהיל החוב, הקטנת חוב הממשלה בשוק ההון הסחיר והגדלת השוק הקונצרני לא קשור להוצאת קופות הגמל מן הבנקים ויש לו משמעות חשובה מאוד להיווצרות שוק משוכלל שאין זה המאמר לדון בו.

6.  לפני 10 שנים כ- 38% מנכסי קופות הגמל בממוצע הושקע בנכסים לא סחירים דוגמת פיקדונות ארוכי טווח בבנקים, שטרי הון של בנקים וכדומה. בעבר חושב שווי השקעות אלו עפ"י הריבית אשר הובטחה בעת ביצוע ההשקעה, לאורך כל חיי ההשקעה, וכך אם קופת גמל הפקידה בבנק למשכנתאות כסף בפיקדון צמוד למדד + 5% ל- 10 שנים, הרי בכל חודש הוסיפה הקופה לרווחיה הצמדה + החלק היחסי של הריבית. מאז אפריל 2005 לאור הוראות של הממונה על שוק ההון במשרד האוצר לא מחושב עוד אותו פיקדון בדרך זו אלא בהתאם למודל שנקבע ע"י הממונה שבבסיסו מחייב חישוב הרווח של ההשקעה עפ"י הריבית השוררת בשוק בכל נקודת זמן. משמעות הדבר שאם בעבר נכס לא סחיר הניב רווח קבוע, חלק מנכסי הקופה לא היה נתון לתנודות בשוק ההון, הרי היום כל הנכסים שבהם משקיעה הקופה נתונים לתנודות בשוק ההון.

7.   שיעור ההשקעות של קופות גמל בחו"ל ובמט"ח לפני כעשור הסתכם בכ- 1% ואילו בראשית השנה הנוכחית משקל ההשקעות של קופת גמל במרכיב זה עלה על 10% בעידוד פקידי משרד האוצר לאורך שנים מתוך כוונה לפזר סיכונים ולהקטין את התלות במשק הישראלי המקומי. הגידול בחשיפה לחו"ל בא לידי ביטוי בתשואות קופות הגמל כפי שהושגו בחודשים האחרונים.

השינויים בהרכב תיק ההשקעות של קופות הגמל במהלך העשור האחרון ושינויים רגולאטורים הביאו להגדלת התנודתיות של רווחי קופת הגמל ולעובדה שלצד שנים שבהן הניבו קופות הגמל רווחים נאים מאוד קימת גם שנה כמו זו הנוכחית. כל קשר בין מדיניות מר נתניהו כשר אוצר, מסקנות ועדת בכר והוצאת קופות הגמל מן הבנקים לבין תוצאות קופות הגמל ב-2008 מקרי בהחלט ומהווה דמגוגיה שבינה לבין העובדות אין ולא כלום.

למידע נוסף על קופות גמל

 


נציג מיטב לשרותך 3366*
פגישה חינםצ'אט On-line
לפגישה אישית חינם
נושא:
שם:
דוא"ל:
טל:
השקעות, בתי השקעות
22/05/2016
ירידה בצמיחת המשק ברבעון הראשון הייתה בעיקר בגלל החולשה המהותית ביצוא. לסקירתו של אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש.
  
 

כניסה לחשבונך
*אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך
 
מיטב דש, בשליטתם של קבוצת BRM ומר צבי סטפק, הוא מבתי ההשקעות הגדולים והמובילים בישראל. מיטב דש מנהלת למעלה מ-125 מיליארד ₪ עבור אלפי לקוחות פרטיים, עסקיים ומוסדיים.
 
0