טופס פרטי אפוטרופוס/מיופה כח קופת גמל להשקעה

הטופס מיועד למינוי אפוטרופוס/מיופה כח/רישום הורי קטין בקופ"ג להשקעה.
במקרה של קטין-יש לצרף ת.ז של 2 ההורים +ספחים.