בקשה למשיכת כספים מקופת גמל

בקשת משיכה מקופת גמל - טופס דיגיטלי

למילוי הבקשה לחץ כאן

 

לתהליך מהיר באיזור האישי >

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.