אשראי צרכני: Consumer Credit
בתים בתהליך מכירה: Index Sales Home Pending
דו"ח התעסוקה: The Employment Report
דו"ח מלאי הגז: DOE Natural Gas Report
דו"ח מלאי הנפט: DOE Petroleum Status Report
דו"ח משרות פרטיות לא חקלאיות: Report Employment National ADP
הודעת הפד על הריבית: FOMC Meeting Announcement
הוצאות בנייה: Construction Spending
הזמנות למוצרים בני קיימא: Orders Goods Durable
הזמנות מפעלים: Orders Factory
החשבון המסחרי: International Trade
החשבון השוטף: Current Account
הכנסה והוצאה פרטית: Personal Income and Outlays Income
המדדים המובילים: Leading Indicators
התחלות הבנייה: Housing Starts, Building Permits
מדד S&P/Case-Shiller למחירי הבתים
מדד אמון הצרכנים: Confidence Consumer
מדד הייצור התעשייתי וניצולת הייצור: Capacity Utilization & Industrial Production
מדד המחירים לצרכן: Consumer Price Index
מדד הפד של ניו-יורק: Index State Empire NY
מדד הפד של פילדלפיה: Fed Survey Philadelphia
מדד מנהלי הרכש למגזר היצרני: ISM Manufacturing Index
מדד מנהלי הרכש למגזר נותני השירותים: Business Activity Index ISM Non-Mfg Survey
מדד מנהלי הרכש של אזור שיקאגו: NAPM-Chicago
מדד ענף הבנייה: NAHB-WF Housing Market Index
מחירי היבוא והיצוא: Import and Export Prices
מכירות ומלאים סיטונאיים: Trade Wholesale
מכירות יצרניות הרכבים: Sales Vehicle Motor
מכירות קמעונאיות: Retail Sales
מכירות של בתים חדשים: New Home Sales
מכירות של בתים קיימים: Existing Home Sales
מלאים עיסקיים: Inventories Business
מספר המשרות הלא חקלאיות: Payrolls Nonfarm
ספר הבז' :Beige Book
פריון ועלויות העבודה: Productivity and Costs
שיעור האבטלה: Rate Unemployment
תביעות ראשוניות לדמי אבטלה: Claims Initial Jobless