קרנות סל - כללי - המדריך למשקיע בשוק ההון

מהי קרן סל?

קרן סל היא קרן מחקה המיועדת להשגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחיר,  מדד או סחורה.  זוהי קרן סגורה שיחידותיה

נסחרות בבורסה.  קרן הסל דומה במהותה למכשיר הETF המקובל והנפוץ בעולם לשם מעקב אחר מדדים ומחירי מניות.

 

מהו מנגנון הרצועה (דמי ניהול משתנים)?

במרבית קרנות הסל מנהל הקרן יוכל לקבוע "רצועת בטחון" בגובה משתנה בהתאם למאפייני הקרן (0.1%, 0.2% או 0.3%).

רכיב משתנה זה משקף את הפער בין תשואת הקרן למדד הנעקב במשך פרק זמן של שנה קלנדרית.

במקרה שקרן הסל תשיג תשואת חסר מול המדד הנעקב - מנהל הקרן ישלים את הפער עד גובה הרצועה שנקבע,  ובמקרה של

תשואה עודפת - מנהל הקרן יוכל לגבות את המרווח באמצעות דמי ניהול משתנים עד גובה הרצועה שנקבע בקרן.

מנגנון זה ייחודי ואינו קיים ב ETF

 

חזרה לעמוד המדריך למשקיע בשוק ההון

מעבר למאמר הבא : נגזרים מעוף