נגזרים מעו"ף

האופציות הן מכשיר הנגזר מנכס כלשהו, ומאפשרות להגן על ערכו או למנף את הרווח ממנו, ללא השקעה של מלוא סכום עלותו.

כיום נוכל למצוא בעולם אופציות על כל נכס כמעט, כל עוד הוא נסחר בבורסה. בת"א נמצא אופציות על מדדים, מטבעות ואף מספר מניות גדולות. אין מדובר כאן על כתבי אופציות המאפשרים בד"כ רק קניה של נכס בשלב מאוחר יותר.

אופציות מונפקות ע"י הבורסה ולא ע"י חברות, על נכסים שונים. לכל נכס שכזה מונפקות מספר סדרות של אופציות, עם מחירי מימוש שונים ועם תאריכי פקיעה שונים. בכל פעם שסידרת אופציות פוקעת, תונפק סדרה חדשה במקומה. האופציות ניתנות לשימוש במספר רב מאוד של אסטרטגיות עליהן ניתן ללמוד בעזרת חומר רב הנמצא בספרות מקצועית. מאמר על אסטרטגיות מעו"ף זמין גם באתר זה.

 

שני סוגי אופציות נמצא בבורסה :

אופציית CALL - אופציה לרכישת נכס מכותב האופציה במחיר מימוש קבוע מראש ובמועד הקבוע מראש. אופצייה זו מתאימה למקרה בו רוכש האופציה צופה כי ערך הנכס יעלה. אם אכן תהיה עלייה יש בידי רוכש האופציה אפשרות לקנות את המנייה מכותב האופציה במחיר שסוכם מראש - מחיר הנמוך ממחיר השוק.

אופציית PUT - אופציה למכירת נכס לכותב האופציה במחיר מימוש קבוע מראש ובמועד הקבוע מראש. אופצייה זו מתאימה למקרה בו רוכש האופציה צופה כי ערך הנכס ירד. אם אכן תהיה ירידה במחיר הנכס, רוכש האופציה יכול למכור את המנייה לכותב האופציה במחיר שסוכם מראש - מחיר הגבוה ממחיר השוק.

דוגמא טובה למקרה של קנית אופציית פוט PUT היא רכישת ביטוח מקיף על רכב. אם יש תאונה וערך הרכב יורד ל- 0, יכול בעל הרכב "למכור" את הרכב לביטוח במחיר הרכב לפני התאונה (סכום הפיצוי המלא), כלומר למעשה לא היה הפסד על הרכב שניזוק למעט תשלום פרמיית הביטוח.

 

אם במהלך חייה, מחיר מימוש האופציה שאנו מחזיקים טוב ממחיר השוק של הנכס, אזי האופציה נקראת ב"תוך הכסף" ולהיפך - "מחוץ לכסף". למשל, אופציה CALL במחיר מימוש 200 כאשר מחיר הנכס הוא 250 תהיה בתוך הכסף (ניתן לקנות נכס ששווה 250 בשוק, במחיר 200 בלבד מכותב האופציה), ובמחיר נכס 180 תהיה מחוץ לכסף מכיוון שיהיה עדיף לקנות את ישירות את הנכס במחיר השוק ולא לממש את האופציה (בשער 200).

 

האופציה כשמה כן היא - בידי מחזיק האופציה יש את אפשרות בחירה האם לממש אותה במועד המימוש שלה או לא. מחירה של אופציה לא יכול להיות שלילי אך אם היא נמצאת מחוץ לכסף במועד המימוש שוויה יהיה אפס.

בבורסת ת"א האופציות מונפקות לתקופות של 3 חודשים בד"כ, ונסחרות בשיטת הרצף, מחירן נקבע בעסקאות בין קונים ומוכרים. סליקת האופציות בישראל היא כספית כלומר אין כאן החלפה אמיתית של הנכסים. הסליקה נעשית מיד לאחר הפקיעה.

 

תמחור האופציות הבסיסי נעשה לרוב על פי נוסחת בלק אנד שולס, שני חוקרים אשר מצאו נוסחה המתארת את התנהגות מחיר האופציות על פי מספר משתנים:

המודל מניח חמשהנחות:

 1. שער הריבית קבוע הן למלווים והן ללווים
 2. התפלגות לוג נורמאלית של המניות
 3. אפשרות למכירה בחסר (SHORT) 
 4. המסחר בניירות ערך רציף ובעל שינויים קטנים
 5. עמלות אינן נלקחות בחשבון.

להלן המודל עבור אופציית CALL: 

S - מחיר נכס בסיס נוכחי

E – מחיר מימוש

 t - הזמן עד למימוש

 r - שער ריבית חסרת סיכון (קבוע לאורך חיי האופציה)

 σ - סטיית תקן של נכס הבסיס

  N(d) - השטח עד הנקודה d מתחת לעקומה הנורמאלית הסטנדרטית

 שונות (Variance) - משמשת לציון מידת פיזור הערכים של משתנה סביב הממוצע

סטיית תקן של התשואה (Standard Deviation) -משמשת כאינדיקציה למידת הפיזור של תשואה יומית סביב לתשואה ממוצעת. סטיית תקן נמוכה מראה על סחירות גבוהה.

 

סטיית תקן היא שורש השונות, ובמודל בלק אנד שולס היא משמשת למידת התנודתיות בתשואת נכס הבסיס. פרמטרים מדידים נוספים במודל ובנגזרותיו יהיו:

 • דלתא (Delta) -השינוי בערך האופציה כתוצאה משינוי של יחידה אחת במחיר נכס הבסיס
 • גמא (Gamma) - השינוי בדלתא כתוצאה משינוי של יחידה אחת במחיר נכס הבסיס
 • טתא (Theta) - השפעת התקצרות משך חיי האופציה ביום אחד על מחירה
 • ווגא (Vega) - השינוי בערך האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בסטיית התקן של נכס הבסיס
 • רו (Rho) - השפעת שינוי 1% בשער הריבית על מחיר האופציה
 • אומגה (Omega) - השינוי באחוזים בערך האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בערך נכס הבסיס
 • סטיית תקן גלומה (Implied Volatility) - שיעור סטיית התקן המתקבל מהצבה בבלק אנד שולס ומשמעותה היא מידת התנודתיות של מחיר נכס הבסיס.

 

הטבלה הבאה מציגה את ההשפעה של הגורמים השונים על מחיר האופציה:

 

 

CALL

PUT

מחיר הנכס עולה

עולה

יורד

מחיר המימוש עולה

יורד

עולה

סטיית התקן עולה

עולה

עולה

אורך חיי האופציה עולה

עולה

עולה

שער הריבית עולה

עולה

יורד

 

 הנוסחה המלאה:

 

  C = S*N(d1) – E*e(-rt)* N(d2)

 

כאשר

 

D1 = (ln[S / E] + [r + ( σ2/ 2)] * t) / ( σ * t(1/2))

D2 = d1 – ( σ * t(1/2))

  Φ הוא ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית, ודומה לגבי אופציית PUT המקבילה לה:

  P = E*e(-rt)*N(-d2) – S*N(-d1)

 

 עוד הסברים כלליים ועל אסטרטגיות באופציות תוכלו לראות בפרק הקורסים המקוונים . מומלץ למתעניינים בתחום לקרוא ספרות מקצועית וכן את המדריכים באתר הבורסה.

 

 

למידע נוסף על אופציות מעו"ף


חזרה לעמוד המדריך למשקיע בשוק ההון

מעבר למאמר הבא : מס בשוק ההון

 

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.