מדוע קרן נאמנות?

מהי קרן נאמנות?
קרן נאמנות היא מכשיר השקעה בעל נזילות יומיומית שניתן לרכוש או למכור (לפדות) לפי שער המתפרסם מדי יום מסחר. קרנות נאמנות מעניקות למשקיעים חופש בחירה לגבי אפיק ההשקעה המועדף עליהם ומי הם רוצים שינהל את כספם. מנהל הקרן הנבחר, בדר"כ גוף השקעות, הוא זה שמקבל את ההחלטות השוטפות לגבי אופן השקעת הכספים תחת פיקוח של ועדת השקעות ודירקטוריון.

תפקידו של הנאמן הוא לפקח על מנהל הקרן בכל הקשור לקיום הוראות החוק והתשקיף, ומבחינה זו הוא משמש כמעין "ידה הארוכה" של רשות ניירות ערך.

יתרונות ההשקעה בקרן נאמנות
בשנים האחרונות גדלה תעשיית קרנות הנאמנות בישראל וסך הנכסים המנוהל ע"י כל מנהלי הקרנות מגיע כיום ליותר מ- 100 מיליארד שקל. הפופולאריות של קרנות הנאמנות איננה מקרית, והיא נובעת מכמה יתרונות ברורים:

מקצועיות
למנהל קרנות נאמנות יש כלים לניתוח, ידע, ואפשרות להגיב מהר למצבים משתנים, יותר משיש למשקיע הממוצע. סביבו נמצאים, צוות של אנליסטים שמקיים מעקב אחר חברות בורסאיות ונותן למנהל את המלצותיו. 

פיזור סיכון
נכסי הקרן מושקעים בניירות ערך רבים, והפיזור הזה מקטין את רמת הסיכון עבור המשקיע. אמנם, באופן תיאורטי, המשקיע יכול לבנות בעצמו תיק השקעות מפוזר היטב על-פני ניירות רבים, אבל מהלך כזה כרוך בעמלות גבוהות, במעקב יומיומי הדורש זמן רב, ובהרבה טרדה, ניירת וכד'.

נוחות
ההשקעה בקרנות נאמנות חוסכת הרבה זמן וטרדות אחרות, כמו למשל - צורך להשקיע מחדש דיבידנדים וריביות המתקבלות מהשקעות קודמות.

נזילות
המשקיע בקרן יכול לרכוש ולמכור את יחידות ההשתתפות שלו בכל יום מסחר. יתרון הנזילות אינו מתבטא רק באפשרות לממש את ההשקעה, אלא גם באפשרות לממש אותה, בדר"כ - בלא תנודות חדות מדי. זאת, תודות לפיזור של הקרן על פני ניירות ערך רבים.

יתרונות מס
קרנות נאמנות, שמעמדן המיסויי מוגדר כמעורבות, מאפשרות למשקיע לדחות את תשלום המס עד למועד שבו יממש את השקעתו בקרן. בנוסף, השקעה בקרנות נאמנות מעורבות היא הדרך היחידה שבה המשקיע נהנה מהאפשרות לקזז מס על רווח הון בישראל מול הפסד הון על ניירות ערך זרים בחו"ל, או להיפך. בקרנות החייבות במס, יש יתרון לקרנות שמשקיעות בניירות ערך זרים ו"סוחבות" איתן הפסדים מוכרים לצורך מס. זוהי דרך אלגנטית וחוקית להימנע כליל מתשלום מס על השקעות בחו"ל במקרה של רווחים עתידיים.

אין מינימום
ניתן להשקיע במרבית קרנות הנאמנות כל סכום שהוא בהוראה פשוטה ליועץ ההשקעות. 

יתרון נוסף
קרן נאמנות נחשבת כמשקיע מוסדי לצורך הנפקות, מעמד שעשוי להקנות לה עדיפות על המשקיע הפרטי, הן מבחינת כמות ה"סחורה" שהיא מקבלת, והן מכך שהיא מקבלת עמלת חיתום, שהיא למעשה הנחה על מחיר ההנפקה, לה זוכה הקרן - כלומר, המשקיעים בקרן.