מושגים נוספים

מחיר קנייה מירבי
המחיר המירבי שמשלם רוכש יחידות השתתפות בקרן ביום נתון. הסיבה להגדרה של מחיר "מירבי" היא, שייתכן, שהמחיר שישולם עבור הקנייה נמוך יותר (מהמופיע בעיתון) הואיל ומחיר הקנייה בחלק מן הקרנות, עשוי להשתנות לפי סכום הקנייה: ככל שהוא גדול יותר, כך עשוי מחיר הקנייה לרדת.


מחיר פדיון
המחיר אותו מקבל המשקיע כאשר הוא מוכר – פודה את יחידות ההשתתפות שהחזיק בקרן. מחיר זה אחיד לכל המשקיעים שמוכרים יחידות השתתפות בקרן ביום נתון.


השינוי היומי בנקודות
השינוי שחל בשער הפדיון של הקרן, כשהוא נמדד בנקודות, לעומת שערה יום קודם לכן (ביום הקודם שבו נקבע שער לקרן).


השינוי היומי באחוזים
השינוי שחל בשער הפדיון של הקרן, כשהוא נמדד באחוזים, לעומת שערה יום קודם לכן (ביום הקודם שבו נקבע שער לקרן).


סטיית תקן
מדד סטטיסטי שנועד לתת אינדיקציה לרמת הסיכון הממוצעת של הקרן. ככל שזו גבוהה יותר לעומת קרנות אחרות באותה קבוצה, כך רמת הסיכון בקרן גבוהה יותר.


תשואה מתחילת החודש
התשואה (ב%-) שעשתה הקרן מיום המסחר האחרון של החודש הקודם ועד ליום נתון. מחושבת על פי מחיר הפדיון בשני המועדים. התשואה היא תשואה נטו, לאחר ניכוי דמי ניהול.


תשואה מתחילת השנה
התשואה (ב%-) שעשתה הקרן מיום המסחר האחרון של השנה החולפת ועד ליום נתון של השנה הנוכחית. מחושבת על פי מחיר הפדיון בשני המועדים. התשואה היא תשואה נטו, לאחר ניכוי דמי ניהול.


פרמיית/עמלת רכישה
ההפרש ב- % בין מחיר הקנייה המירבי לבין מחיר הפדיון. הפרש זה מורכב משני אלמנטים:
האחד הינו שיעור ההוספה שגובה מנהל הקרן עבור רכישת יחידות השתתפות בקרן. השני הינו עמלות (קנייה ומכירה) שהקרן משלמת עבור עסקאותיה.

עמלת הרכישה שונה מקרן לקרן, ממנהל למנהל, וגם בין קרנות המנוהלות ע"י אותו מנהל. העמלה נעה בדר"כ בין 0% לבין 2%. עמלה זו היא בחזקת "דמי כניסה" לקרן.

כיום, עמלת הרכישה היא 0% ברוב הקרנות בשוק. בקרנות אלה, במרבית המקרים מחיר הקנייה זהה למחיר הפדיון. מצב זה אפשרי רק כאשר מנהל הקרן אינו גובה שיעור הוספה כלשהו, וכאשר הקרן אינה משלמת עמלות על עסקאותיה בניירות ערך (ומנהל הקרן נוטל אותן על עצמו). עמלת רכישה גבוהה של 2% קיימת בחלק מן הקרנות המנייתיות.

עמלת ניהול
דמי ניהול, או השכר השנתי שמשלמת הקרן (דהיינו, בעלי יחידות ההשתתפות בקרן) לגוף המנהל את הקרן ולנאמן של הקרן. עמלה זו משתקפת בשער הפדיון של הקרן באופן שוטף.

עמלת הניהול נעה בדר"כ בין 1% לבין 4% לשנה. היא נמוכה יותר בקרנות כספים ובקרנות אג"ח, וגבוהה יותר בקרנות המתמחות במניות. הסיבה: ניהול קרנות מנייתיות דורש השקעת משאבי מחקר וזמן גדולים בהרבה מאשר ניהול קרנות שקליות.


מהם היתרונות של ההשקעה בקרנות נאמנות?
איך בוחרים קרן נאמנות?
כיצד לבחון את ביצועי מנהל קרנות נאמנות?
מדוע כדאי להחזיק קרנות נאמנות לאורך זמן?
כיצד נקבע השער של קרן נאמנות?