כיצד לבחון את ביצועי מנהל קרנות נאמנות?

בדיקה מקצועית של רמת הביצוע של מנהל קרן נאמנות חייבת להביא בחשבון בראש ובראשונה את ה"התרחשויות בשטח", כלומר, את התשואות שהיה אפשר להשיג באפיק או באפיקי ההשקעה הרלוונטיים למדיניות ההשקעה של קרן הנאמנות בפרק הזמן הרלוונטי למדידה. למשל: אם מבקשים לקבוע את רמת הביצוע של מנהל קרן המתמחה במניות ת"א 125 כטובה או כגרועה, יש להשוות תחילה את התשואה של הקרן לתשואת מדד ת"א 125 באותו פרק זמן. אם מדד זה עלה ב- 20%, ותשואת הקרן הייתה 25%, אפשר לומר, שמנהל הקרן "היכה את השוק" (Beat The Market) והתשואה בהחלט משביעת רצון. יכול להיות גם מצב, שבו מדד ת"א 125 ירד בשנה מסוימת ב- 25%, ואילו הקרן ירדה רק ב- 10%, וגם אז אפשר לקבוע, שמקצועית , תשואת מנהל הקרן טובה מאוד, גם אם הלקוח אינו בהכרח מרוצה, וזה טבעי, שכן הוא הפסיד חלק מכספו. לעומת זאת, יש למשקיע סיבות טובות שלא להיות מרוצה מהישגיו המקצועיים של מנהל הקרן, אם הלה השיג עבורו תשואה חיובית של 30%, כאשר מדד ת"א 125 עלה באותו פרק זמן ב- 40%.


כל משקיע יכול לעמוד מקרוב על רמת ביצועיה של הקרן שלו, ולהשוות את התשואה שהשיגה עבורו עם המדד הרלוונטי למדיניות ההשקעה שלו בפרק הזמן הרלוונטי. את המדדים האלה מפרסמת הבורסה מדי יום ביומו בדפי הבורסה הרשמיים, ומידע זה מתפרסם בעיקר באתרי אינטרנט פיננסיים שונים.


כדאי לציין, שהשוואה זו אינה מלאה ו"נקייה" אם שוכחים שמדדי הבורסה הם "נטולי עמלות". מנהל הקרן, כדי להשיג את התשואה, עושה פעולות קנייה ומכירה בניירות ערך, מה, שכמובן, כרוך בעמלות ופוגם בתשואה. בנוסף – מנהל הקרן גובה עמלות ניהול - שכר עבור שירותיו, וגם זה מוריד מן התשואה. גורם אחר שמשפיע – מדד המניות שמתפרסם על-ידי הבורסה משקף, כמובן, 100% מניות. מנהל הקרן עשוי, גם מטעמי זהירות, להחזיק רק 90% במניות ו- 10% בנזילות. בתקופה של עלייה חדה בשוק המניות, רכיב הנזילות יפגע בתשואה (ולהיפך – בפרק זמן של ירידות). אי אפשר להתעלם מגורם המס שאותו משלמות חלק מהקרנות, בעוד שהמדד אינו מושפע מכך.


לסיכום: בדיקה נכונה של תשואת תיק השקעות צריכה להיעשות מול מדד או מדדים רלוונטיים, מה שמשתקף במונח Benchmark, שהוא מדד-ייחוס, או מדד יחס. למשקיע יש כלי נוסף לבדוק את התשואה והוא השוואה לתשואה של קרנות נאמנות דומות. כלומר: כדי להשיג התרשמות טובה יותר מהישגיה של קרן, רצוי מאוד להשוות את תשואתה גם למדד של הקבוצה, שאליה היא שייכת. כשם שאפשר לחשב בפשטות את התשואה של כל קרן וקרן בנפרד, כך אפשר לחשב מדד ענפי של קבוצת קרנות המתמחות באפיק השקעה מסוים. חישוב כזה יכול להיות על בסיס של ממוצע פשוט, או על בסיס של ממוצע משוקלל, כלומר: לפי משקלה היחסי של כל אחת ואחת מן הקרנות (על-פי גודלה) בתוך קבוצת ההשתייכות שלה.


גישה פשוטה יותר היא לבדוק את מיקומה של הקרן ביחס למתחרותיה באותה קבוצה של מדיניות, שנה אחר שנה. יש לזכור, מנהל קרן אינו יכול להיות במקום הראשון או השני מדי שנה. זה פשוט לא עובד ככה, לא בישראל ולא בעולם הרחב. די בכך, שהקרן תהיה ברבע העליון של הקבוצה מדי שנה, ואז במצטבר על פני שלוש-ארבע-חמש שנים היא תהיה במקום הראשון או השני.
חשוב לזכור שתשואות, מיקומי ודירוגי הקרנות בעבר לא מעידות על ביצועי העתיד.


מהם היתרונות של ההשקעה בקרנות נאמנות?
איך בוחרים קרן נאמנות?
מדוע כדאי להחזיק קרנות נאמנות לאורך זמן?
כיצד נקבע השער של קרן נאמנות?
מושגים נוספים