מדריך לקרנות נאמנות

קרן נאמנות
היא כלי השקעה שמטרתו השקעה משותפת של הרבה יחידים וחברות בניירות ערך והפקת רווחים משותפת באופן שכל משקיע מקבל את חלקו ברווחים (או בהפסדים) על פי חלקו היחסי בקרן. כל אחד מהמשקיעים רוכש מדי יום מסחר של הקרן יחידות השתתפות בקרן לפי שער (קנייה) שמתפרסם מדי יום מסחר של הקרן והוא גם יכול למכור = לפדות את יחידות ההשתתפות שלו בקרן לפי שער (פדיון) שמתפרסם אף הוא בכל יום מסחר של הקרן.
הקרן פועלת על-פי חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק ניירות ערך, חוק החברות, הסכם הנאמנות הספציפי שנחתם בין מנהל הקרן לבין הנאמן שלה ועל-פי התשקיף שפרסמה והמתחדש מדי שנה, דו"חות שנתיים ודיווחים מידיים המתפרסמים מעת לעת.


מנהל הקרן
מקבל את ההחלטות השוטפות לגבי אופן השקעת כספי הקרן כשלצידו פועלים ועדת השקעות המתכנסת לפחות אחת לחודש ודירקטוריון המתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים. בגופים אלה חברים גם דירקטורים חיצוניים.


נאמן
תפקידו הוא לפקח על מנהל הקרן בכל הקשור לקיום הוראות החוק, הסכם הנאמנות והתשקיף, ומבחינה זו הוא משמש כמעין "ידה הארוכה" של רשות ניירות ערך. כל מנהלי קרנות הנאמנות כפופים לפיקוח רשות ניירות ערך ומחויבים בשורה ארוכה של דיווחים לרשות.


איזה סוגי קרנות פועלות בשוק ההון?
בשוק ההון פועלות כיום מאות קרנות נאמנות המנוהלות ע"י עשרות גופים. לכל קרן נאמנות - מדיניות השקעה משלה המוגדרת ומפורטת בתשקיף שלה המתחדש מדי שנה כדו"ח שנתי ו/או בדיווחים המידיים השוטפים. מנהל הקרן יכול לשנות את המדיניות שלה, לפעמים גם מהקצה אל הקצה, ובלבד שהודיע על כך במודעות, וגם באמצעות הבנקים / חברי בורסה, למחזיקים ביחידות ההשתתפות בקרן וכל זאת בכפוף למגבלות החוק, התקנות והוראות הרשות לני"ע. שינויים תכופים מדי עלולים להעיד על ניהול לא מקצועי של הקרן, או על שיקולים לא ענייניים של מנהל הקרן.

 

אז איך אפשר לקנות יחידות השתתפות בקרנות של מיטב דש?
פשוט מאוד. ניתן לרכוש יחידות השתתפות בכל אחת מקרנות הנאמנות שבניהול מיטב דש בכל אחד מסניפי הבנקים (טלפונית או באמצעות האינטרנט), או הברוקרים הפרטי חברי הבורסה.
את קרנות הנאמנות שמשקיעות בשוק ההון המקומי: קרנות המתמחות במניות, באג"ח, במט"ח או בשקלים, ניתן לרכוש בכל יום מסחר - 0הקרנות הישראליות נסחרות ביום א' עד השעה 15:00 ובשאר הימים ראשון עד חמישי, עד השעה 16:00. 
את קרנות הנאמנות שמשקיעות בשוק ההון בחו"ל: קרנות המתמחות במניות, או באג"ח, ניתן לרכוש בדרך כלל בימים שני עד חמישי שבהם מתקיים מסחר הן בחו"ל והן בישראל. במרבית הקרנות - יש לתת את ההוראות עד השעה 16:00 בכל יום מסחר.


רכשתי יחידות השתתפות בקרנות הנאמנות. איך אני יכול לעקוב אחרי הקרנות שרכשתי?
פשוט מאוד בחלק מהאתרים הכלכליים יש מידע עם פירוט של התשואה היומית שהשיגה כ"א מן הקרנות, התשואה מתחילת החודש והתשואה מתחילת השנה.

 

מהם היתרונות של ההשקעה בקרנות נאמנות?
איך בוחרים קרן נאמנות?
כיצד לבחון את ביצועי מנהל קרנות נאמנות?
מדוע כדאי להחזיק קרנות נאמנות לאורך זמן?
כיצד נקבע השער של קרן נאמנות?
מושגים נוספים

 

*פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות ואינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. רכישה תיעשה על בסיס תשקיף בתוקף ודיווחים מיידים בלבד.