היתרי עסקא ותעודות כשרות

היתרי עיסקא :

היתר עיסקא -בד"צ העדה החרדית ירושלים

היתר עיסקא -ועד ההלכה להשקעות

היתר עיסקא -מכון כלכלה ע"פ ההלכה (הרב דביר)

מסלולים מפוקחים :

תעודת כשרות -גלאט הון

תעודת כשרות -מסלולי הלכה -מכון כלכלה ע"פ ההלכה (הרב דביר)

תעודת כשרות -חיסכון לכל ילד -בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות -קופת גמל להשקעה -בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות -קופת גמל -בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות -קרן השתלמות -בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות -קרן פנסיה -בד"צ העדה החרדית ירושלים