מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ - הליך תחרותי לבחירת ספקי ברוקראז' (2017)

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ("החברה"), מתכבדת להזמינכם להציע הצעות למתן שירותי ברוקראז' בניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, במסגרת ההליך התחרותי אותו יוזמת החברה.

 

מצ"ב מסמכי ההזמנה להצעת הצעות ולהשתתפות בהליך התחרותי כאמור.

הליך תחרותי מיטב דש גמל - 2017

המועד האחרון להגשת המסמכים הינו 21 ביוני, 2017.

את ההצעה יש למסור במסירה אישית במשרדי החברה, לידי עו"ד חגי אורן או גיא ברגמן, בכתובת הבאה:

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

דרך ששת הימים 30, מגדל צ'מפיון קומה 26

בני ברק 5112303

 

לשאלות והבהרות בקשר עם ההליך התחרותי ניתן לפנות:

עו"ד חגי אורן, Hagai.Oren@MeitavDash.co.il

גיא ברגמן, Guy.Bergman@MeitavDash.co.il

 

 

 

Meitav DASH Provident Funds and Pension Ltd. (the "Company") invites you to submit a proposal to provide global broker/dealer services for the Company.

 

Attached hereby is a document which specifies the requirements that are needed in order to participate in the tender.

tender procedure - global brokerage services

Applications must be submitted by June 21st, 2017.

Applications should be submitted by courier, handed to Adv. Hagai Oren or to Mr. Guy Bergman, at the following mailing address:

Meitav DS Provident Funds and Pension Ltd.

30 Sheshet HaYamim Rd., Champion Tower, 26th Floor

Bnei Brak 5112303

Israel

 

For any questions and inquiries please Contact us:

Adv. Hagai Oren, Hagai.Oren@MeitavDash.co.il

Mr. Guy Bergman, Guy.Bergman@MeitavDash.co.il