דרכים לשליחת טפסים

איך שולחים את הטפסים?

ניתן לשלוח את הטפסים בכל אחד מהאמצעים הבאים

שליחה בדוא"ל

טפסים חתומים וסרוקים ניתן לשלוח לדואל Amitim@mtds.co.il

טפסי משיכות יש לשלוח לכתובת מייל gemel-p@mtds.co.il

שליחה בפקס

03-7903222

מסירה ידנית

מוקד שרות לקוחות במשרדי החברה ברחוב ששת הימים 30 בני ברק בניין צ'מפיון  קומה 23 קבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות 08:30-17:00

משלוח ומסירת דואר

משרדי החברה ששת הימים 30 בני ברק בניין צ'מפיון קומה 24, מיקוד 5112302