חוזר ייפוי כוח לבעל רישיון

חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-3-ייפוי כוח לבעל רישיון

-הסבר על יישום החוזר ודרכי התקשרות ייעודיים לקבלת מענה בנוגע לייפויי הכוח לפי חוזר זה.

- נספחים נלויים לחוזר:


- הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע.

- הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות לכלל המוצרים.

-הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות למוצר ספציפי.

- תצהיר אימות ייפוי כוח.