קובץ דיווח הפקדות והפסקת תשלומים למעסיק

לנוחותך, מצורף קובץ בו ניתן לדווח על הפקדות לעובדייך, הפקדות שנעשו ביתר והפסקת הפקדות.
כל דיווח מופיע בגיליון נפרד של הקובץ.
דסק מעסיקים ישמח לעמוד לרשותך ולספק הסברים נוספים לגבי אופן השימוש בקובץ בטלפון 9008* או בטלפון ישיר: 03-7903750

למידע על אופן ביצוע הפקדות לחץ כאן.
דוח פיצול לדוגמא.