דיווחים מידיים והודעות לציבור

 

לדוחות כספיים חברה מנהלת לחצו כאן.

הודעה לעמיתי מסלול השקעה "מיטב דש גמל כללי" אודות שינוי מדיניות השקעה תקנונית במסלול ההשקעה 18/04/2019. 

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 20/03/2018

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 11/07/2017

-הודעה על העברת הניהול והמיזוג של קרנות פנסיה וקופות גמל מאיילון פנסיה וגמל בע"מ למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 01/2017.

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 26/02/2017

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 27/12/2016

-בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 11/2016

- בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 10/2016

-בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 07/2016

-הודעה בדבר הסכם מיזוג בין מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ לבין איילון גמל ופנסיה בע"מ

-אישור חלקי של תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ - 08/2015

- בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ - 04/2015

- בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

- הודעה בדבר מינויו של רו״ח טדי לין לתפקיד מנכ״ל מיטב דש גמל ופנסיה בע״מ

- הודעה בדבר מיזוג קופות בניהול מיטב דש גמל

- השלמת העברת ניהול קרנות הפנסיה של דש קרנות פנסיה בע"מ לחברה
המנהלת דש ניהול קופות גמל בע"מ-30/09/2012


- בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ