דיווחים מידיים והודעות לציבור

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 17/05/2020

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 05/2020

לדוחות כספיים חברה מנהלת לחצו כאן.

הודעה לעמיתי מסלול השקעה "מיטב דש גמל כללי" אודות שינוי מדיניות השקעה תקנונית במסלול ההשקעה 18/04/2019. 

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 20/03/2018

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 11/07/2017

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 26/02/2017

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 27/12/2016

-בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 11/2016

- בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 10/2016

-בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 07/2016

-אישור חלקי של תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ - 08/2015

- בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ - 04/2015

- בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 


- בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ