משיכה באופן דיגיטלי

משיכת כספים באופן דיגיטלי

משיכת כספים באופן דיגיטלי רלוונטי במקרים הבאים:

1. קופת גמל עד 8000 ש"ח - להסבר על משיכת סכומים קטנים לחץ כאן .
2. קרן השתלמות נזילה עד 30,000

משיכת הכספים הדיגיטלית נעשית ב-5 צעדים פשוטים. לפני שמתחילים אנא וודאו שמונחים לפניך:  צילום ת.ז (אם ברשותך צילום ת.ז ביומטרית, יש לצרף צילום של שני הצדדים), צילום צ'ק או אסמכתא לניהול חשבון הבנק שלך. 

  1. עליך לגשת לחשבונך באתר עמיתים בלחיצה על הקישור הבא: https://customers.meitavdash.co.il/home/LoginUser.aspx
  2. לאחר כניסה לאתר עליך לבחור את החשבון ממנו אתה מעוניין לבצע משיכה.
  3. פרטי המשיכה -מלאה/חלקית.
  4. אופן ההעברת הכספים ומסמכים -עליך למלא את פרטי חשבון הבנק שלך אליו יועברו הכספים, שם בעל החשבון ומספר ת.ז של בעל החשבון. וכמו כן, לצרף את המסמכים: צילום ת.ז ואסמכתא לניהול חשבון.
  5. שליחת הבקשה וחתימת העמית -תוכל לצפות בפרטי המשיכה, לקרוא את ההצהרות ולחתום במקום המיועד.

 

להסבר מפורט עם צילומי מסך לחצו כאן