מדיניות תגמול של נושאי משרה

 

למדיניות תגמול של נושאי משרה לשנת 2019 לחץ כאן.

לשינויים במדיניות תגמול של נושאי משרה לשנת 2019 לחץ כאן

למדיניות תגמול של נושאי משרה לשנת 2018 לחץ כאן.

לשינויים במדיניות תגמול של נושאי משרה לשנת 2018 לחץ כאן

למדיניות תגמול של נושאי משרה לשנת 2017 לחץ כאן.

לשינויים במדיניות תגמול של נושאי משרה לשנת 2017 לחץ כאן.


למדיניות תגמול של נושאי משרה לשנת 2016 לחץ כאן.

לשינויים במדיניות תגמול של נושאי משרה לשנת 2016 לחץ כאן.

למדיניות תגמול של נושאי משרה לשנת 2015 לחץ כאן.