הממונה על פניות הציבור

פניות הציבור

ממונה על פניות הציבור - שירה כהן

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ת.ד 2442 בני ברק מיקוד 5112302

שירות לקוחות טלפון: 3366*, שלוחה 3, פקס: 03-7903222

כתובת דואר אלקטרוני לפניות: contact.contact@meitavdash.co.il  

לטובת עמיתים הפונים בכתב: על הפניה לכלול את שמו המלא של הפונה, מספר תעודת הזהות, כתובת למשלוח מכתבים ומספר טלפון ליצירת קשר. בנוסף, על הפניה לכלול את שם הסוכן המטפל, מהותה ואסמכתאות, ככל שנדרשות.