הצהרה על מדיניות השקעה

 

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2019, עדכון מספר 1 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2019 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2018, עדכון מספר 1 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2018 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2017 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2016, עדכון מספר 2 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2016, עדכון מספר 1 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2016 - מיטב דש גמל ופנסיה