הצהרה על מדיניות השקעה

לקריאת הצהרת מדיניות השקעה 2019- מיטב דש גמל ופנסיה לשנת  לחצו כאן

 לקריאת הצהרת מדיניות השקעה 2018 עדכון מספר 1 - מיטב דש גמל ופנסיה לשנת  לחצו כאן

לקריאת הצהרת מדיניות השקעה 2018- מיטב דש גמל ופנסיה לשנת  לחצו כאן

לקריאת הצהרת מדיניות השקעה 2017- מיטב דש גמל ופנסיה לשנת  לחצו כאן

לקריאת הצהרת מדיניות השקעה 2016 עדכון מספר 2- מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ לחצו כאן

לקריאת הצהרת מדיניות השקעה 2016 עדכון מספר 1- מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ לחצו כאן

לקריאת הצהרת מדיניות השקעה 2016- מיטב דש גמל ופנסיה לשנת  לחצו כאן