נושאי משרה וחברי הנהלה בכירה - מיטב דש גמל ופנסיה

מנכ"ל - טדי לין.

סמנכ"לית תפעול - ליאור שחם.

מנהל השקעות - גיא מני.

סמנכ"לית כספים - רו"ח שרה סרוסי.

אקטואר - ישעיהו אורזיצר.

מנהל סיכונים פיננסים- אודי גולדשטיין.

מנהל תחום דיגיטל - עומר מילויצקי.

מנהלת מערכות מידע - אילנית חזן.

יועצת משפטית -עו"ד טלי שורץ.

מבקר פנימי - אמיר לוי.

סמנכ"לית מטה ומחלקה מקצועית - יעל פרויליך.

ממונת ציות ואכיפה פנימית - רו"ח ליאת אסרף.

מזכירת חברה - מושית שוורץ.