מיטב דש מרכזית לפנסיה תקציבית

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יושקעו במסלול הכללי והם יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובבכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

מספר קופה: 9491

 • מידע נוסף
 • 0.14%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 03/09/2015מועד הקמת הקופה
 • 0.13%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.1%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • -3.42%תשואה מתחילת השנה *
 • 9.68%תשואה שנה שעברה****
 • 1.94%תשואה 12 חודשים**
 • 2.25%תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • איןתשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***23,639

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי, 2020 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 06/2019-05/2020).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/05/2020.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2019

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2019