מיטב דש ביטחון ללא הבטחת תשואה

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מספר קופה: 923

 • מידע נוסף
 • 0.32%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 01/10/2003מועד הקמת הקופה
 • 0.16%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.11%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 9.64%תשואה מתחילת השנה *
 • -1.44%תשואה שנה שעברה****
 • 7%תשואה 12 חודשים**
 • 5.25%תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • 3.76%תשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***19,565

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד אוקטובר, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 11/2018-10/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/10/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018