מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מדיניות השקעה

בהתאם למדיניות אותה התווה העמית קוד קופה: 512065202-0000000000885-0885-000

מספר קופה: 885

 • מידע נוסף
 • 0.33דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.00דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 37885מועד הקמת הקופה
 • 0.07ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • תשואה מתחילת השנה *
 • תשואה שנה שעברה****
 • תשואה 12 חודשים**
 • אין נתוןתשואה 3 שנים אחורה
 • אין נתוןתשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***214,986

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד אוגוסט, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 09/2018-08/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/08/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018