מיטב דש גמל שקלי

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תשוג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקות דעתה של ועדת השקעות.

קוד קופה - 512065202-00000000000876-0000-000

מספר קופה: 876

 • מידע נוסף
 • 0.55דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.36דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.05ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 2.89תשואה מתחילת השנה *
 • -0.46תשואה שנה שעברה****
 • 2.87תשואה 12 חודשים**
 • 1.69%תשואה 3 שנים אחורה
 • 2.33%תשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***174,066

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 06/2018-05/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/05/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018