מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה ופקדונות בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה היו חשופים לנכסים המפורטים לעיל הצמודים למדד המחירים לצרכן בישיראל בלבד. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

קוד קופה - 512065202-00000000000875-0000-000

מספר קופה: 875

 • מידע נוסף
 • 0.64דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.78דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.08ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 3.64תשואה מתחילת השנה *
 • -0.47תשואה שנה שעברה****
 • 3.04תשואה 12 חודשים**
 • 2.55%תשואה 3 שנים אחורה
 • 1.83%תשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***148,707

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 06/2018-05/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/05/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018