מיטב דש גמל להשקעה - כללי פאסיבי

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יושקעו במדדים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מספר קופה: 7979

 • מידע נוסף
 • 0.45%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.05%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 13/11/2016מועד הקמת הקופה
 • 0.16%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.1%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 11.6%תשואה מתחילת השנה *
 • -1.89%תשואה שנה שעברה****
 • 11.6%תשואה 12 חודשים**
 • 5.05%תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • איןתשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***5,751

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד דצמבר, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 01/2019-12/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/12/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018