מיטב דש גמל להשקעה - כללי פאסיבי

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יושקעו במדדים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

קוד קופה - 512065202-00000000007979-0000-000

מספר קופה: 7979

 • מידע נוסף
 • 0.45דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.05דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.16ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 6.997תשואה מתחילת השנה *
 • -1.89תשואה שנה שעברה****
 • 5.03תשואה 12 חודשים**
 • אין נתון לתקופהתשואה 3 שנים אחורה
 • אין נתון לתקופהתשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***4,517

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד יוני, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 07/2018-06/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/06/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018