מיטב דש גמל להשקעה – כללי

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מספר קופה: 7978

  • מידע נוסף
  • 0.56%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
  • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
  • 13/11/2016מועד הקמת הקופה
  • 0.1%ממוצע עמלות בשנה קודמת
  • 0.02%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
  • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
  • 3.12%תשואה מתחילת השנה *
  • 4.04%תשואה שנה שעברה****
  • 20.94%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***490,377

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מרץ, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 04/2020-03/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/03/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד