מיטב דש גמל להשקעה – כללי

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

קוד קופה - 512065202-00000000007978-0000-000

מספר קופה: 7978

 • מידע נוסף
 • 0.54דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.01דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.17ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 4.475תשואה מתחילת השנה *
 • -1.06תשואה שנה שעברה****
 • 3.41תשואה 12 חודשים**
 • אין נתון לתקופהתשואה 3 שנים אחורה
 • אין נתון לתקופהתשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***243,047

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד פבואר, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 03/2018-02/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 28/02/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018