מיטב דש גמל להשקעה – כללי

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מספר קופה: 7978

 • מידע נוסף
 • 0.52%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.01%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 13/11/2016מועד הקמת הקופה
 • 0.12%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.05%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 12.44%תשואה מתחילת השנה *
 • -1.06%תשואה שנה שעברה****
 • 9.19%תשואה 12 חודשים**
 • 5.62%תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • איןתשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***320,988

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד נובמבר, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 12/2018-11/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/11/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018