מיטב דש גמל להשקעה – מניות פאסיבי

מדיניות השקעה

נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

קוד קופה - 512065202-00000000007867-0000-000

מספר קופה: 7867

 • מידע נוסף
 • 0.58דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.00דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.21ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • -6.018תשואה מתחילת השנה *
 • 10.51תשואה שנה שעברה****
 • -6.03תשואה 12 חודשים**
 • אין נתון לתקופהתשואה 3 שנים אחורה
 • אין נתון לתקופהתשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***6,798

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד דצמבר, 2018 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 01/2018-12/2018).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/12/2018.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2017

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2017