מיטב דש גמל להשקעה – מניות פאסיבי

מדיניות השקעה

נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

קוד קופה - 512065202-00000000007867-0000-000

מספר קופה: 7867

 • מידע נוסף
 • 0.49דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.00דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.23ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 11.303תשואה מתחילת השנה *
 • -6.03תשואה שנה שעברה****
 • 5.39תשואה 12 חודשים**
 • אין נתון לתקופהתשואה 3 שנים אחורה
 • אין נתון לתקופהתשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***8,049

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד אפריל, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 05/2018-04/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/04/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018