מיטב דש גמל להשקעה – הלכה

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

קוד קופה - 512065202-00000000007863-0000-000

מספר קופה: 7863

 • מידע נוסף
 • 0.64דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.00דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.05ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • -2.973תשואה מתחילת השנה *
 • 4.64תשואה שנה שעברה****
 • -2.98תשואה 12 חודשים**
 • אין נתון לתקופהתשואה 3 שנים אחורה
 • אין נתון לתקופהתשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***7,665

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד דצמבר, 2018 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 01/2018-12/2018).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/12/2018.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2017

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2017