מיטב דש גמל להשקעה – טווח קצר

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו החשופים לנכסים הבאים שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעילן למשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסיפ כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

קוד קופה - 512065202-00000000007861-0000-000

מספר קופה: 7861

 • מידע נוסף
 • 0.57דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.00דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.03ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • -0.003תשואה מתחילת השנה *
 • 0.14תשואה שנה שעברה****
 • 0תשואה 12 חודשים**
 • אין נתון לתקופהתשואה 3 שנים אחורה
 • אין נתון לתקופהתשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***5,095

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד דצמבר, 2018 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 01/2018-12/2018).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/12/2018.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2017

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2017