מיטב דש גמל הלכה

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

קוד קופה - 512065202-00000000000767-0000-000

מספר קופה: 767

 • מידע נוסף
 • 0.60דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 1.03דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.13ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 3.774תשואה מתחילת השנה *
 • -1.76תשואה שנה שעברה****
 • 1.58תשואה 12 חודשים**
 • 3.05%תשואה 3 שנים אחורה
 • 2.37%תשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***132,586

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 06/2018-05/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/05/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018