מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

קוד קופה - 512065202-00000000000551-0000-000

מספר קופה: 551

 • מידע נוסף
 • 0.55דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.14דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.23ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 5.463תשואה מתחילת השנה *
 • -0.69תשואה שנה שעברה****
 • 4.35תשואה 12 חודשים**
 • 3.75%תשואה 3 שנים אחורה
 • 2.99%תשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***3,435,558

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 06/2018-05/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/05/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018