מיטב דש בטחון מבטיח תשואה 5.5%

מדיניות השקעה

החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה, כפי שתקבע מעת לעת ע"י דירקטוריון החברה המנהלת וועדת ההשקעות, בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי קוד קופה: 512065202-00000000000120-0529-000

מספר קופה: 529

 • מידע נוסף
 • 0.45דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.00דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 33604מועד הקמת הקופה
 • 0.00ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • תשואה מתחילת השנה *
 • תשואה שנה שעברה****
 • תשואה 12 חודשים**
 • אין נתוןתשואה 3 שנים אחורה
 • אין נתוןתשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***21,749

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד אוגוסט, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 09/2018-08/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/08/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018