מיטב דש גמל מסלול אגח ללא מניות

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מספר קופה: 223

 • מידע נוסף
 • 0.54%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.53%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 26/10/1994מועד הקמת הקופה
 • 0.22%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.14%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • -0.65%תשואה מתחילת השנה *
 • 7.06%תשואה שנה שעברה****
 • 3.3%תשואה 12 חודשים**
 • 2.78%תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • 2.12%תשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***758,566

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי, 2020 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 06/2019-05/2020).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/05/2020.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2019

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2019