מיטב דש גמל מסלול חו"ל

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מספר קופה: 2051

 • מידע נוסף
 • 0.53%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.18%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 04/03/2012מועד הקמת הקופה
 • 0.2%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.11%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • -3.03%תשואה מתחילת השנה *
 • 4.93%תשואה שנה שעברה****
 • -0.21%תשואה 12 חודשים**
 • 2.18%תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • 0.35%תשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***8,082

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי, 2020 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 06/2019-05/2020).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/05/2020.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2019

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2019