מיטב דש גמל פאסיבי אג"ח עד 25% מניות

מדיניות השקעה

נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מספר קופה: 1692

 • מידע נוסף
 • 0.44%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.23%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 17/12/2015מועד הקמת הקופה
 • 0.09%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.07%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 9.93%תשואה מתחילת השנה *
 • -1.49%תשואה שנה שעברה****
 • 7.82%תשואה 12 חודשים**
 • 4.69%תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • איןתשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***52,555

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד אוקטובר, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 11/2018-10/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/10/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018