מיטב דש פיצויים מסלול שקלי

מדיניות השקעה

מסלול בו לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים שקליים. ניתן להשקיע במניות עד 10%.

מספר קופה: 1528

  • מידע נוסף
  • 0.81%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
  • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
  • 01/01/2011מועד הקמת הקופה
  • 0.07%ממוצע עמלות בשנה קודמת
  • 0%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
  • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
  • -0.41%תשואה מתחילת השנה *
  • 1.01%תשואה שנה שעברה****
  • 0.34%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***9,085

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד אפריל, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 05/2020-04/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 29/04/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד