מיטב דש גמל בניהול אישי

מדיניות השקעה

מספר קופה: 1486

 • מידע נוסף
 • 0.33%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • --דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 24/12/2009מועד הקמת הקופה
 • --ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • --ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • --תשואה מתחילת השנה *
 • --תשואה שנה שעברה****
 • --תשואה 12 חודשים**
 • --תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • --תשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***2,421,331

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד דצמבר, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 01/2019-12/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/12/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018