מיטב דש גמל בניהול אישי

מדיניות השקעה

מספר קופה: 1486

 • מידע נוסף
 • 0.29%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • --דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 24/12/2009מועד הקמת הקופה
 • --ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • --ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • --תשואה מתחילת השנה *
 • --תשואה שנה שעברה****
 • --תשואה 12 חודשים**
 • --תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • --תשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***2,548,682

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד יוני, 2020 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 07/2019-06/2020).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/06/2020.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2019

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2019