מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

קוד קופה - 512065202-00000000001386-0000-000

מספר קופה: 1386

 • מידע נוסף
 • 0.61דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.48דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.03ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 2.48תשואה מתחילת השנה *
 • -0.25תשואה שנה שעברה****
 • 2.07תשואה 12 חודשים**
 • 1.52%תשואה 3 שנים אחורה
 • 1.59%תשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***88,220

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 06/2018-05/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/05/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018