מיטב דש גמל להשקעה מחקה מדד S&P500

מדיניות השקעה

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 . החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור הנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

מספר קופה: 13259

 • מידע נוסף
 • 0.11%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.05%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 28/07/2020מועד הקמת הקופה
 • הוצאות ישירות
 • 0.09%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
 • 0%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 22.15%תשואה מתחילת השנה *
 • תשואה שנה שעברה****
 • 22.74%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***199,651

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד נובמבר, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 12/2020-11/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/11/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד