מיטב דש פיצויים מסלול סלע

מדיניות השקעה

עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

מספר קופה: 1276

 • מידע נוסף
 • 0.56%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 01/12/2007מועד הקמת הקופה
 • 0.08%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.02%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 6.83%תשואה מתחילת השנה *
 • -0.19%תשואה שנה שעברה****
 • 6.06%תשואה 12 חודשים**
 • 3.34%תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • 2.46%תשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***26,356

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד אוקטובר, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 11/2018-10/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/10/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018