מיטב דש פיצויים מסלול סלע

מדיניות השקעה

עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

מספר קופה: 1276

 • מידע נוסף
 • 0.68%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 01/12/2007מועד הקמת הקופה
 • 0.13%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.03%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • -1.13%תשואה מתחילת השנה *
 • 7.54%תשואה שנה שעברה****
 • 3.01%תשואה 12 חודשים**
 • 2.71%תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • 1.98%תשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***22,345

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי, 2020 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 06/2019-05/2020).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/05/2020.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2019

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2019