מיטב דש בטחון מבטיח תשואה 4.5%

מדיניות השקעה

החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה, כפי שתקבע מעת לעת ע"י דירקטוריון החברה המנהלת וועדת ההשקעות, בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי קוד קופה: 512065202-00000000000120-0120-000

קוד קופה - 512065202-00000000000120-0000-000

מספר קופה: 120

 • מידע נוסף
 • 0.45דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.00דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.00ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 3.476תשואה מתחילת השנה *
 • 0תשואה שנה שעברה****
 • 0תשואה 12 חודשים**
 • אין נתוןתשואה 3 שנים אחורה
 • אין נתוןתשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***77,213

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 06/2018-05/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/05/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018