מיטב דש חיסכון לכל ילד סיכון גבוה

מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, ברמת הסיכון של המסלול.

קוד קופה - 512065202-00000000011387-0000-000

מספר קופה: 11387

 • מידע נוסף
 • 0.23דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.00דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.32ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 7.993תשואה מתחילת השנה *
 • -4.12תשואה שנה שעברה****
 • 4.32תשואה 12 חודשים**
 • אין נתון לתקופהתשואה 3 שנים אחורה
 • אין נתון לתקופהתשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***47,147

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד פבואר, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 03/2018-02/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 28/02/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018