מיטב דש חיסכון לכל ילד סיכון בינוני

מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, ברמת הסיכון של המסלול.

קוד קופה - 512065202-00000000011386-0000-000

מספר קופה: 11386

 • מידע נוסף
 • 0.23דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.00דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.17ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 4.386תשואה מתחילת השנה *
 • -1.65תשואה שנה שעברה****
 • 2.81תשואה 12 חודשים**
 • אין נתון לתקופהתשואה 3 שנים אחורה
 • אין נתון לתקופהתשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***75,973

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד פבואר, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 03/2018-02/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 28/02/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018