מיטב דש חסכון לכל ילד - סיכון מועט

מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, ברמת הסיכון של המסלול.

מספר קופה: 11385

 • מידע נוסף
 • 0.23%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 28/11/2016מועד הקמת הקופה
 • 0.09%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.03%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 2.1%תשואה מתחילת השנה *
 • 8.98%תשואה שנה שעברה****
 • 2.61%תשואה 12 חודשים**
 • 3.47%תשואה 3 שנים אחורה
 • איןתשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***279,343

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד נובמבר, 2020 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 12/2019-11/2020).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/11/2020.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2019

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2019

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד